Khalifa University

สถานที่

อาบูดาบี

Address
Khalifa University
P.O. Box: 127788

อาบูดาบี, อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โปรแกรม

ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

ถามคำถาม

อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนแล้วทีมรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาจะตอบกลับคุณ