International University of Japan

สถานที่

นิอิกาตะ

Address
International University of Japan
777 Kokusai-cho, Minami Uonuma-shi

949-7277 นิอิกาตะ, จังหวัดนีงาตะ, ประเทศญี่ปุ่น

ถามคำถาม

อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนแล้วทีมรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาจะตอบกลับคุณ