เงินกู้สำหรับผู้เรียน

กองทุนสำหรับนักศึกษาจัดหาเงินทุนให้กับนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนของพวกเขา ซึ่งมักจะมีการเสนอให้ในเงื่อนไขที่ดีกว่าเงินทุนประเภทอื่น ๆ เสมอ โดยทั่วไป เงินทุนนี้จะถูกจ่ายคืนเมื่อสำเร็จการศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ
Prodigy Finance มีทุนกู้ยืนให้แก่ผู้เรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท ทุนกู้ยืมขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หมายความว่าคุณสามารถเดินทางไปทั่วโลกและรับปริญญาโทระดับสูงได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องหลักประกันเงินกู้หรือผู้ร่วมลงนาม ค้นหาจากรายชื่อสถาบันอุดมศึกษา 740 แห่งของ Prodigy Finance ที่รองรับใน 18 ประเทศทั่วโลก
รับทุนการศึกษาที่คุณต้องการเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เงินกู้สำหรับนักศึกษาจาก Sallie Mae® สามารถช่วยได้!