Keystone logo
© Credits to Ameena Athab
Wharton School of Business, University of Pennsylvania

Wharton School of Business, University of Pennsylvania

Wharton School of Business, University of Pennsylvania

บทนำ

Wharton School ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1881 ในฐานะคณะวิชาธุรกิจระดับวิทยาลัยแห่งแรก ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านความเป็นผู้นำทางปัญญาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในสาขาวิชาหลักทุกสาขาวิชาของการศึกษาด้านธุรกิจ Wharton เป็นแหล่งความรู้ทางธุรกิจที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก เชื่อมโยงการวิจัยและการปฏิบัติผ่านการมีส่วนร่วมในวงกว้างกับชุมชนธุรกิจระดับโลก โรงเรียนมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี, MBA, MBA สำหรับผู้บริหาร และนักศึกษาปริญญาเอกมากกว่า 4,700 คน ผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษาสำหรับผู้บริหารมากกว่า 10,000 รายต่อปี และเครือข่ายศิษย์เก่ากว่า 82,000 คน

ข้อกำหนดการรับเข้าโปรแกรม

แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของคุณที่จะประสบความสำเร็จในโรงเรียนธุรกิจโดยการสอบ GMAT ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดสำหรับการรับสมัครซึ่งวัดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการใช้เหตุผลของคุณ

ดาวน์โหลด GMAT mini quiz เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำถามที่คุณจะพบในการสอบ

สถานที่

  • Philadelphia

    Wharton School of Business University of Pennsylvania Wharton Executive Education 255 South 38th Street,

    คำถาม