Keystone logo
West Los Angeles College

West Los Angeles College

West Los Angeles College

บทนำ

West Los Angeles College มอบประสบการณ์การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงได้

เวสต์ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อความสำเร็จของนักเรียน

ด้วยการสอนที่มีคุณภาพและบริการสนับสนุนวิทยาลัยพัฒนาผู้นำที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในผู้อื่น

การศึกษาแบบตะวันตกเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการได้รับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรีเพื่อเทียบโอนสร้างอาชีพและติดตามการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สถานที่

  • Culver City

    Overland Avenue,9000, 90230, Culver City

    โปรแกรม

    คำถาม