Keystone logo
University of Wisconsin-Milwaukee

University of Wisconsin-Milwaukee

University of Wisconsin-Milwaukee

บทนำ

ภารกิจของระบบนี้คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การค้นพบและเผยแพร่ความรู้เพื่อขยายความรู้และการประยุกต์ใช้นอกเหนือจากขอบเขตของวิทยาเขตและเพื่อรับใช้และกระตุ้นสังคมโดยการพัฒนาในนักเรียนที่เพิ่มความอ่อนไหวทางปัญญาวัฒนธรรมและมนุษยธรรม ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์มืออาชีพและเทคโนโลยี และความรู้สึกของวัตถุประสงค์ โดยธรรมชาติในพันธกิจนี้ ได้แก่ วิธีการสอนการวิจัยการศึกษาระยะยาวและการบริการสาธารณะที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้คนและปรับปรุงสภาพของมนุษย์ พื้นฐานของทุกวัตถุประสงค์ของระบบคือการค้นหาความจริง

สถานที่

  • Milwaukee

    Milwaukee, สหรัฐอเมริกา

    คำถาม