Keystone logo
University of Valley Forge

University of Valley Forge

University of Valley Forge

บทนำ

University of Valley Forge ก่อตั้งขึ้นในปี 1939 และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย Assemblies of God ในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีโปรแกรมการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาและตลอดชีวิตพันธกิจของเราคือเตรียมบุคคลให้พร้อมสำหรับชีวิตการรับใช้และความเป็นผู้นำในคริสตจักรและโลก

ชุมชนของเรามีขนาดเล็กแน่นแฟ้นและมีความหลากหลาย สมาชิกแต่ละคน - นักศึกษาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ - สนับสนุนและชี้แนะซึ่งกันและกันเมื่อเราเติบโตและพัฒนาทางสติปัญญาร่างกายจิตวิญญาณและสังคม

สถานที่

  • Phoenixville

    Charlestown Road,1401, 19460, Phoenixville

    คำถาม