Keystone logo
University of the Ozarks

University of the Ozarks

University of the Ozarks

บทนำ

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2377 University of the Ozarks ได้ช่วยนักเรียนค้นหาความกล้าหาญที่จะเป็นตัวตนและค้นพบอิสระที่จะเป็นอะไรที่มากขึ้น เป้าหมายของเราคือการช่วยให้นักเรียนไม่เพียงแค่จินตนาการ แต่ต้องใช้ชีวิตตามความฝัน เพื่อละทิ้งข้อ จำกัด ความสงสัยและความกลัวของพวกเขา และทำตามคำสัญญาด้วยความรักทั้งหมดที่มีอยู่ภายใน

ที่ Ozarks เราภูมิใจเสนอการศึกษารอบด้านซึ่งเน้นการเติบโตส่วนบุคคลและกระตุ้นให้นักเรียนสำรวจทุกส่วนของประสบการณ์ของมนุษย์รวมถึงจิตวิญญาณ

สถานที่

  • Clarksville

    North College Avenue,415, 72830, Clarksville

    คำถาม