Keystone logo
University of South Carolina College of Education

University of South Carolina College of Education

University of South Carolina College of Education

บทนำ

วิทยาลัยครุศาสตร์เป็นผู้นำระดับรัฐและระดับประเทศที่จัดเตรียมความพร้อมระดับโลกสำหรับครูที่ปรึกษาผู้บริหารการศึกษานักวิจัยและผู้กำหนดนโยบาย

เป็นที่ตั้งของหลักสูตรปริญญาการศึกษาที่หลากหลายแต่ละแผนกนำโดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเหล่านี้เพื่อใช้ความสามารถพิเศษและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโปรแกรมและนักเรียน

สถานที่

  • Midtown - Downtown

    Midtown - Downtown, สหรัฐอเมริกา

    คำถาม