Keystone logo
University of Alaska Anchorage

University of Alaska Anchorage

University of Alaska Anchorage

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่การเรียนทางไกลที่ UA การศึกษาทางไกลเป็นส่วนสำคัญและเติบโตในพันธกิจของมหาวิทยาลัยอลาสก้า ไม่ว่าคุณจะต้องการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาทำให้ตัวเองเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นหรือเพิ่มพูนทักษะบางอย่างเราสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้

วิทยาเขตหลักสามแห่งของ University of Alaska System เปิดสอนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีใบรับรองการรับรองด้านอาชีพและหลักสูตรซึ่งอาจดำเนินการทางออนไลน์ทั้งหมดหรือในรูปแบบผสมผสาน

สถานที่

  • Anchorage

    Providence Drive,3211, 99508, Anchorage

    คำถาม