Keystone logo
Universidad Autonoma De Occidente cali

Universidad Autonoma De Occidente cali

Universidad Autonoma De Occidente cali

บทนำ

The Autonomous University of the West เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ 30 ของปี 1992 และข้อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ สามารถดำเนินการในระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี การวิจัย การศึกษาต่อเนื่อง และการฉายภาพโครงการทางวิชาการแก่ชุมชน

สถานที่

  • Jamundí

    Vía Cali - Puerto Tejada,2, 760007, Jamundí

    คำถาม