Keystone logo
© Universitas Gadjah Mada
Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada

บทนำ

Universitas Gadjah Mada (UGM) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2492 ในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งชาติ UGM ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอินโดนีเซีย โดยทำหน้าที่เป็นเสาหลักในการตื่นตัวด้านการศึกษาในอินโดนีเซีย และอ้างว่าเป็นผู้ปกป้องและเผยแพร่ Pancasila ปัจจุบัน UGM มีคณะ 18 คณะ, คณะระดับสูงกว่าปริญญาตรี 1 คณะ (ปริญญาโทและปริญญาเอก) และ 1 คณะอาชีวศึกษา คณะส่วนใหญ่ใน UGM ประกอบด้วยหลายแผนกและโปรแกรมการศึกษา กิจกรรมทางวิชาการของ Universitas Gadjah Mada แสดงออกในรูปแบบของเสาหลักแห่งคุณค่าทางการศึกษาขั้นสูงของไตรธรรมอันประกอบด้วยการศึกษาและการสอน การวิจัย และการบริการชุมชน

UGM มีนักศึกษามากกว่า 50,000 คน, ผลงานของนักศึกษา 1,212 คน, ทรัพย์สินทางปัญญา 2,635 รายการ, ศาสตราจารย์ 339 คน, รองศาสตราจารย์ 606 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 839 คน และอาจารย์ 684 คน UGM ได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในอินโดนีเซียที่ใช้ระบบการศึกษาระดับโลกสำหรับทุกคน เขตพิเศษยอกยาการ์ตา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ UGM เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เล็กที่สุดในอินโดนีเซีย และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมชวาและเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีประชากร 3,689,000 คน โดย 511,000 คนอาศัยอยู่ในเมืองยอกยาการ์ตา การแต่งตั้งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นั้นเกิดจากการมีสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 110 แห่ง โดยมีประชากรนักศึกษามากกว่า 300,000 คน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ยอดเยี่ยมและมีนวัตกรรม เปี่ยมด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมของประเทศโดยยึดหลักปัญจศิลาเป็นอุดมการณ์ของรัฐ และอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและมนุษยชาติ

พันธกิจ ดำเนินการศึกษา วิจัย และบริการชุมชน ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นเลิศและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

คุณสมบัติวิทยาเขต

Accommodation

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีที่สุด Universitas Gadjah Mada ยังจัดหาที่พักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน เช่นเดียวกับวิทยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม การฝึกอบรม แขกของคณาจารย์ โปรแกรมการศึกษา สถาบันและศูนย์การศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับมหาวิทยาลัย

ดังนั้น UGM จึงเสนอหอพักจำนวน 5 (ห้า) ยูนิต (Darmaputera Baciro, Darmaputera Karanggayam, Ratnaningsih Bulaksumur, Ratnaningsih Kinanti และ Ratnaningsih Sagan) ซึ่งสามารถรองรับผู้คนได้มากกว่า 1,500 คนสำหรับที่อยู่อาศัยถาวร และที่พักชั่วคราว 5 (ห้า) ยูนิตสำหรับผู้ที่มี ยังไม่พบที่อยู่อาศัยถาวร ซึ่งประกอบด้วยโฮมสเตย์ 2 (สอง) ยูนิต ได้แก่ Wisma MM UGM , University Club Hotel และ Wisma Kagama UGM

Facilities

เพื่อเพิ่มสวัสดิการชุมชนวิชาการที่ Universitas Gadjah Mada เราลงทุนอย่างต่อเนื่องในสิ่งอำนวยความสะดวก การฝึกอบรม และเทคโนโลยีใหม่และที่มีอยู่ เมื่อลงทะเบียนใน UGM แล้ว นักเรียนทุกคนจะมีบัญชี wifi และบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนต่างชาติ จะต้องระบุตัวตนที่จำเป็นเพื่อเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่มีให้

ชุมชนวิชาการของ UGM สามารถเข้าถึงห้องสมุดของเราในทุกคณะและแผนก เช่นเดียวกับห้องสมุดหลักของเราซึ่งมีสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร ระบบอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ และการสนับสนุนด้านไอทีที่ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงออนไลน์ได้เต็มรูปแบบมากกว่า 24,000 แห่ง วารสาร นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเข้าถึงพื้นที่การศึกษาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ห้องอาหาร และมินิมาร์ทในทุกคณะ 'sepeda kampus' สำหรับการขนส่งในท้องถิ่นภายใน UGM ศูนย์สุขภาพที่ไม่แสวงหาผลกำไร (GMC Health Center) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ทัวร์มหาวิทยาลัย และการเดินทาง (กามวิสาตะ) เป็นต้น ในด้านการบริการ UGM จะมอบเครือข่ายบริการสนับสนุนที่ครอบคลุมแก่ชุมชนวิชาการเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำในทุกด้านของชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงด้านวิชาการ ส่วนบุคคล การเงิน และภาคปฏิบัติ ความต้องการ

สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่นำเสนอได้รับการสนับสนุนโดยระบบไอทีแบบครบวงจรซึ่งนำเสนอโซลูชั่นไอทีที่ดีและบูรณาการโดยอิงจากการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบข้อมูล การให้คำปรึกษาและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารข้อมูล

  การรับสมัคร

  การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาใน University of Gadjah Mada ดำเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 3 ช่องทาง ได้แก่ ปกติ ห้างหุ้นส่วน และระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครปีละสองครั้ง คือในภาคการศึกษาที่ 1 (พฤษภาคม-กรกฎาคม) และภาคการศึกษาที่ 2 (พฤศจิกายน-ธันวาคม)

  ข้อกำหนดของผู้สมัคร

  ปกติ (ชาวอินโดนีเซีย)

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง/ได้รับการอนุมัติ
  • ใบรับรองผลการเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำของ:
   • ≥2.50 จาก 4.00 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมที่ได้รับการรับรอง A
   • ≥2.75 จาก 4.00 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร B-accredited
   • ≥3.00 จาก 4.00 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมที่ได้รับการรับรอง C
   • ใบรับรองการรับรองหลักสูตรปริญญาตรี
   • ใบรับรองการทดสอบศักยภาพทางวิชาการ
   • English proficiency certificate
   • จดหมายแนะนำจากอาจารย์คนก่อนครับอาจารย์
   • Health certificate
   • การฉายภาพผู้สมัคร
   • ใบอนุญาตการศึกษาจากสถานที่ทำงานของผู้สมัคร

  ห้างหุ้นส่วน (ชาวอินโดนีเซีย)

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง/ได้รับการอนุมัติ
  • ใบรับรองผลการเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำของ:
   • ≥2.50 จาก 4.00 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมที่ได้รับการรับรอง A
   • ≥2.75 จาก 4.00 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร B-accredited
   • ≥3.00 จาก 4.00 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมที่ได้รับการรับรอง C
   • ใบรับรองการรับรองหลักสูตรปริญญาตรี
   • ใบรับรองการทดสอบศักยภาพทางวิชาการ
   • English proficiency certificate
   • จดหมายแนะนำจากอาจารย์คนก่อนครับอาจารย์
   • Health certificate
   • การฉายภาพผู้สมัคร
   • ใบอนุญาตการศึกษาจากสถานที่ทำงานของผู้สมัคร
   • บันทึกความเข้าใจของผู้ได้รับทุน

  International

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง/ได้รับการอนุมัติ
  • ใบรับรองผลการเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จาก 4.00
  • ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทางอย่างเป็นทางการ
  • สแกนหนังสือเดินทางสี (เฉพาะหน้าปกและข้อมูลส่วนบุคคล)
  • ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของคุณ
  • แบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (ใบรับรอง IELTS/TOEFL ITP/TOEFL IBT) คะแนนขั้นต่ำ 500 หรือเทียบเท่า คะแนนจะสูงกว่าหากนักเรียนเรียนปริญญาโทสองปริญญา (ดูข้อกำหนด)
  • Personal Statement
  • คำชี้แจงการสนับสนุนทางการเงิน
  • จดหมายแนะนำจากมหาวิทยาลัยที่บ้าน
  • บัตรประจำตัวนักศึกษา (จากบ้าน/มหาวิทยาลัยเดิม)

  ข้อกำหนดเหล่านี้จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาในอนาคตสามารถบรรลุความสามารถตามตั้งใจของโปรแกรม โปรแกรมจะพิจารณาวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเพื่อรับประกันว่านักเรียนในอนาคตจะสามารถติดตามกระบวนการเรียนรู้ได้ ผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาจากสาขาวิชาศาสนาหรือภาษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครเนื่องจากอยู่ในสาขาวิชาความรู้ที่แตกต่างกันด้วยการวางผังเมืองและระดับภูมิภาค ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องสอบเข้าเฉพาะวิชา หลังจากเลือกเอกสารแล้ว ผู้สมัครจะต้องผ่านการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ของผู้สมัครเกี่ยวกับการวางผังเมืองและความสามารถเชิงพื้นที่

  ผลการรับสมัครจะถูกส่งทางอีเมลโดย DPP ไปยังผู้สมัครทุกคน ผู้สมัครที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของโปรแกรมจะไม่ได้รับการยอมรับ ผู้สมัครเหล่านั้นอาจลงทะเบียนใหม่ในการรับสมัครครั้งต่อไป ผู้สมัครที่ได้รับการยอมรับจะได้รับการปฐมนิเทศทางวิชาการก่อนเริ่มภาคการศึกษาเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนเชิงพื้นที่แก่นักศึกษา

  Selection Process

  เป็นขั้นเป็นตอน

  • นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ
  • หลังจากได้รับเอกสารการสมัครแล้ว สมาชิกสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (OIA) และคณะจะดำเนินการคัดเลือกเป็นขั้นตอนต่อไป

  ผู้สมัครจะได้รับการประเมินตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

  • ความสามารถทางวิชาการ
  • ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมในผลลัพธ์การพัฒนาในประเทศบ้านเกิดของคุณ
  • คุณลักษณะความเป็นผู้นำระดับมืออาชีพและส่วนบุคคล
  • หากคุณได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้สมัครนักศึกษาของ UGM คุณจะได้รับจดหมายตอบรับ (LO) ทางอีเมลที่ขอให้คุณชำระเงินค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไม่สามารถขอคืนได้
  • เมื่อธนาคารยืนยันขั้นตอนการชำระเงินแล้ว OIA จะดำเนินการเอกสารสำหรับ Letter of Acceptance (LoA)
  • คุณจะได้รับ LoA และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน ข้อบังคับทางวิชาการ เพื่อนนักศึกษา ฯลฯ
  • สำนักงานกิจการระหว่างประเทศที่ UGM จะดำเนินการเอกสารการสมัครไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษาของอินโดนีเซียเพื่อขอใบอนุญาตการศึกษา โดยปกติจะใช้เวลาสองเดือนในการออกใบอนุญาตการศึกษา
  • เมื่อมีใบอนุญาตการศึกษา OIA จะช่วยคุณในการจัดเตรียมการอนุมัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกรุงจาการ์ตาสำหรับวีซ่าจำกัดการเข้าพัก (VITAS/Visa Tinggal Terbatas) จะใช้เวลาอย่างน้อยสามหรือสี่เดือนในการจัดเตรียมทั้งใบอนุญาตการศึกษาและการอนุมัติของ VITA
  • จากนั้น คุณจะได้รับ VITAS (Limited Stay Visa/Visa Tinggal Terbatas) ทางอีเมลของคุณโดยตรงจาก OIA
  • นักเรียนที่มีระยะเวลาพำนักมากกว่า 4 เดือนจะต้องดำเนินการ VITAS (วีซ่านักเรียน)
  • คุณต้องติดต่อ OIA ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่คุณมาถึงอินโดนีเซีย นอกจากนี้ คุณจะได้รับคำแนะนำอื่นๆ จาก OIA ในการกรอกเอกสารใบอนุญาตการเข้าพักเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของคุณ

  ชีวิตในวิทยาเขตและสิ่งอำนวยความสะดวก

  ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำของอินโดนีเซีย Universitas Gadjah Mada ต้องการส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านกิจกรรมการศึกษา การวิจัย และการบริการชุมชนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมอินโดนีเซีย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ดังนั้นเราจึงมุ่งหวังที่จะจัดเตรียมนักเรียนให้มีความรู้และทักษะเพื่อประสบความสำเร็จในอาชีพที่เลือกในตลาดระดับโลกที่มีการแข่งขันสูง

  Student Activities

  ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมทางวิชาการและการวิจัยที่มีความสำเร็จที่โดดเด่นเท่านั้น Universitas Gadjah Mada ยังสนับสนุนนักศึกษาที่ลงทะเบียนให้เข้าร่วมใน 51 'Unit Kegiatan Mahasiswa - UKM' (หน่วยกิจกรรมนักศึกษา) และ 8 ชุมชนที่แตกต่างกันเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนผ่านการมีส่วนร่วมโดยตรง

  ในฐานะมหาวิทยาลัยต้นแบบ Universitas Gadjah Mada มอบการเรียนรู้การบริการชุมชนและเสริมพลังชุมชนแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นโปรแกรมบังคับที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีควรทำสำเร็จในหน่วยกิต 3 หน่วยกิต มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสวัสดิการสังคมทั่วประเทศอินโดนีเซีย UGM ส่งนักศึกษาบูรณาการทั้งหมดไปยัง 34 จังหวัดใน 4 ช่วงทุกปี นักเรียนได้รับการสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับชาวอินโดนีเซียที่ต้องการพัฒนา สร้างสรรค์ และสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีขึ้นสำหรับชาวอินโดนีเซียทุกคน

  วัฒนธรรมวิทยาเขต

  นักศึกษาที่รับเข้าศึกษาใน Universitas Gadjah Mada มาจากทุกจังหวัดและเมืองในอินโดนีเซีย ประเทศต่างประเทศ และภูมิภาคต่างๆ ในโลก ดังนั้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นจึงได้รับการบูรณาการและดำรงอยู่อย่างกลมกลืนตามอัตลักษณ์ของ UGM UGM นำเสนออินโดนีเซียขนาดย่อมพร้อมกับขนบธรรมเนียม ประเพณี ปฏิสัมพันธ์ และรูปแบบการสื่อสาร โดยอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของทุกภูมิภาคในอินโดนีเซีย

  สถานที่

  • Special Region of Yogyakarta

   Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55281, Special Region of Yogyakarta

  คำถาม