Keystone logo
Truett-McConnell University

Truett-McConnell University

Truett-McConnell University

บทนำ

Truett McConnell จัดเตรียมผู้นำผ่านการศึกษาที่มีพระคัมภีร์เป็นศูนย์กลางมากว่า 70 ปี ภารกิจของเราคือเตรียมนักเรียนให้ทำตามพระบัญชาอันยิ่งใหญ่อย่างกล้าหาญไม่ว่าการเรียกของพวกเขาจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าคุณจะถูกเรียกให้สอนเรียกให้รักษาเรียกให้เทศนาหรือยังคงแสวงหาการนำทางของพระเจ้า TMU เสนอชุมชนที่ส่งเสริมการเติบโตการเป็นสาวกและความปรารถนาที่จะรับใช้ กลับบ้านที่ TMU!

สถานที่

  • Cleveland

    Alumni Drive,100, 30528, Cleveland

    คำถาม