Keystone logo
The University of Southern Mississippi

The University of Southern Mississippi

The University of Southern Mississippi

บทนำ

ตั้งแต่ปี 2544 โครงการเขียน Live Oak (LOWP) เป็นโครงการความร่วมมือของ The University of Southern Mississippi บนชายฝั่งและโรงเรียนชายฝั่งมิสซิสซิปปี วัตถุประสงค์คือเพื่อช่วยให้ครูปรับปรุงในฐานะนักเขียนและครูสอนการเขียนที่มีประสิทธิภาพ

โครงการนี้เป็นรูปแบบสำหรับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างโปรแกรมในท้องถิ่นที่เป็นอิสระ เนื่องจากการเขียนเป็นทักษะที่มีความซับซ้อนโครงการจึงจำลองกลยุทธ์ที่ใช้การวิจัยเพื่อช่วยให้นักเรียนเติบโตในฐานะผู้อ่านนักเขียนและผู้เรียน โปรแกรมข้ามทุกระดับชั้นและทุกสาขาวิชา

สถานที่

  • Hattiesburg

    College Drive,118, 39406, Hattiesburg

    คำถาม