Keystone logo
The University of Iowa College of Public Health

The University of Iowa College of Public Health

The University of Iowa College of Public Health

บทนำ

การก่อตั้งวิทยาลัยสาธารณสุขผสมผสานความคิดริเริ่มใหม่ ๆ เข้ากับโครงการที่ก่อตั้งมายาวนานที่มหาวิทยาลัยไอโอวา รากฐานของวิทยาลัยมีต้นกำเนิดจากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและอนามัยสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในโรงพยาบาลและการบริหารสุขภาพซึ่งทั้งคู่เคยตั้งอยู่ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ UI ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2542 หน่วยงานเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปเป็นวิทยาลัยสาธารณสุขแห่งใหม่ ปัจจุบันวิทยาลัยประกอบด้วยห้าแผนก ได้แก่ ชีวสถิติสุขภาพชุมชนและพฤติกรรมระบาดวิทยาการจัดการและนโยบายด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยสร้างประเพณีอันยาวนานในการสอนการวิจัยและการบริการด้านสาธารณสุขซึ่งมีมาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2428 ที่มหาวิทยาลัยไอโอวา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเช่น State Bacteriological Laboratory (ปัจจุบันคือห้องปฏิบัติการสุขอนามัยของมหาวิทยาลัย) และภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและอนามัยสิ่งแวดล้อมช่วยตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขที่เร่งด่วนที่สุดในรัฐไอโอวารวมถึงการควบคุมโรคติดต่อ ความปลอดภัยของน้ำและนมสุขภาพและความปลอดภัยของเกษตรกรและคนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทการเฝ้าระวังโรคมะเร็งและความพิการ แต่กำเนิดและความต้องการด้านสุขอนามัยในกรณีฉุกเฉิน

การฝึกอบรมผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับบทบาทความเป็นผู้นำในการตั้งค่าการดูแลสุขภาพทุกประเภทยังเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นบทบาทที่ได้รับการเติมเต็มโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งสี่แห่งตลอดจนโครงการฝึกอบรมเฉพาะทางเช่นหลักสูตรบัณฑิตในโรงพยาบาลและการบริหารสุขภาพ .

วิทยาลัยสาธารณสุขให้ความสำคัญด้านการศึกษาและการวิจัยสำหรับความพยายามด้านสาธารณสุขจำนวนมากที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย จากประเพณีเหล่านี้และสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ ในมหาวิทยาลัยและทั่วทั้งไอโอวาวิทยาลัยสาธารณสุขพยายามที่จะเป็นโรงเรียนสาธารณสุขชั้นนำที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำระดับโลกในด้านสาธารณสุขในชนบท

สถานที่

  • Iowa City

    North Riverside Drive,145, 52242, Iowa City

    คำถาม