Keystone logo
The American Osteopathic College of Anesthesiologists

The American Osteopathic College of Anesthesiologists

The American Osteopathic College of Anesthesiologists

บทนำ

The American Osteopathic College of Anesthesiologists (AOCA) เป็นองค์กรสมาชิกระดับชาติที่ส่งเสริมผลประโยชน์ของวิสัญญีแพทย์โรคกระดูกโดยการปรับปรุงคุณภาพของการฝึกอบรมการศึกษาและการดูแลผู้ป่วยเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึกและการจัดการความเจ็บปวด ยารักษาโรคกระดูกเน้นแนวทาง "ทั้งคน" ในการดูแลผู้ป่วย แพทย์โรคกระดูกพรุน (DO's) ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและยึดหลักปรัชญาด้านสุขภาพมากกว่าการรักษาโรคเพียงอย่างเดียว

สถานที่

  • Lexington

    201 East Main Street, 40507, Lexington

    คำถาม