Keystone logo
Texas A&M University Kingsville

Texas A&M University Kingsville

Texas A&M University Kingsville

บทนำ

Texas A & M-Kingsville พยายามจัดหาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนทุกวัยผ่านการผสมผสานระหว่างโปรแกรมการศึกษาแบบเสรีนิยมและอาชีพ เน้นการให้การศึกษาที่ท้าทายสติปัญญาซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานผลการเรียนที่สูง Texas A & M-Kingsville อุทิศตนเพื่อให้บริการประชากรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจด้านการสอนการวิจัยและการบริการในเซาท์เท็กซัสเพื่อความก้าวหน้าทางความรู้และการพัฒนาระดับภูมิภาค

สถานที่

  • Kingsville

    University Boulevard,700, 78363, Kingsville

    คำถาม