Keystone logo
Southern Utah University

Southern Utah University

Southern Utah University

บทนำ

Southern Utah University เป็นชุมชนในวิทยาเขตที่เอาใจใส่ซึ่งนักศึกษาจะมาสำรวจความสนใจและเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพและประสบการณ์ชีวิตที่มีความหมาย ด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 140 หลักสูตร * และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตร 21 หลักสูตรในวิทยาลัยการศึกษาเจ็ดแห่ง SUU ภูมิใจเสนอโอกาสการเรียนรู้ตามโครงการระดับโลกซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ทางวิชาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดงาน

มหาวิทยาลัย SUU ตั้งอยู่ในสวนหลังบ้านที่ดีที่สุดในโลกเนื่องจากอยู่ใกล้กับพื้นที่สันทนาการกลางแจ้งหลายแห่งและความร่วมมือด้านการศึกษากับกรมอุทยานแห่งชาติ วิทยาเขตที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยของ SUU เปิดโอกาสให้นักศึกษามากกว่า 12,000 คนสร้างมิตรภาพตลอดชีวิตพร้อมกับการผจญภัยกลางแจ้งครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมกับความพยายามทางวิชาการที่สร้างสรรค์

English Language Requirements

รับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณด้วยแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Duolingo! DET เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษทางออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และราคาไม่แพง ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยกว่า 4,000 แห่ง (เช่นเดียวกับที่นี่) ทั่วโลก

สถานที่

  • Cedar City

    West University Boulevard,351, 84720, Cedar City

    คำถาม