Keystone logo
Southeastern Oklahoma State University & John Massey School of Business

Southeastern Oklahoma State University & John Massey School of Business

Southeastern Oklahoma State University & John Massey School of Business

บทนำ

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอคลาโฮมาตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพแวดล้อมของความเป็นเลิศทางวิชาการที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดได้ ด้วยการเข้าถึงการสอนที่ยอดเยี่ยมโปรแกรมวิชาการที่ท้าทายและประสบการณ์นอกหลักสูตรนักเรียนจะพัฒนาทักษะและนิสัยที่ส่งเสริมค่านิยมในการเตรียมอาชีพความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สถานที่

  • Durant

    West University Boulevard,425, 74701, Durant

    คำถาม