Keystone logo
National Intelligence University

National Intelligence University

National Intelligence University

บทนำ

National Intelligence University เป็นสถาบันการศึกษาระดับรัฐบาลกลางที่ได้รับการรับรองและได้รับการรับรองเพียงแห่งเดียว วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ใน Bethesda, MD และยังมีศูนย์วิชาการตั้งอยู่ทั่วโลก คณาจารย์ของ NIU เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจากทั่วชุมชนหน่วยสืบราชการลับที่นำความรู้มากมายประสบการณ์จริงและคุณวุฒิทางการศึกษามาสู่ห้องเรียน

NIU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์และก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความฉลาดและเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศที่อนุญาตให้นักเรียนศึกษาและทำวิจัยในเวทีข้อมูลความลับ / ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (TS / SCI)

สถานที่

  • Washington

    Roberdeau Hall, 20511, Washington

    คำถาม