Keystone logo
Murray State University Hutson School of Agriculture

Murray State University Hutson School of Agriculture

Murray State University Hutson School of Agriculture

บทนำ

Hutson School of Agriculture ของ Murray State University มีประเพณีความเป็นเลิศทางการเกษตรและวิชาการมายาวนาน โรงเรียนเกษตรให้นักเรียนมากกว่าปริญญา; ทำให้พวกเขาได้รับการศึกษาที่แท้จริงผ่านประสบการณ์จริงและคณาจารย์ที่มีความรู้ นักเรียนในโรงเรียนเกษตรกรรมฮัตสันได้รับการศึกษาระดับ "มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่" ในโรงเรียนขนาดเล็ก

สถานที่

  • Murray

    Murray, สหรัฐอเมริกา

    คำถาม