Keystone logo
Multnomah University

Multnomah University

Multnomah University

บทนำ

เป็นพันธกิจของ Multnomah University ในการจัดหานักศึกษาคริสเตียนผ่านการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให้เป็นผู้นำผู้รับใช้ที่มีความสามารถในทางพระคัมภีร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิญญาณและมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมซึ่งได้รับการหล่อหลอมให้เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในคริสตจักรชุมชนและโลก

สถานที่

  • Portland

    Northeast Glisan Street,8435, 97220, Portland

    คำถาม