Keystone logo
Moore College of Art and Design

Moore College of Art and Design

Moore College of Art and Design

บทนำ

มัวร์ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมทุนการศึกษาและเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพด้านทัศนศิลป์โดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการรับความเสี่ยงและการสื่อสารที่แข็งแกร่ง

วิทยาลัยเปิดสอนสาขาวิชาเอกระดับปริญญาตรีสิบคนผู้เยาว์สิบสองคนโปรแกรมหลังปริญญาตรีหนึ่งหลักสูตรบัณฑิตสามหลักสูตรนอกเหนือจากโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ใหญ่และเยาวชน

สถานที่

  • Philadelphia

    Race Street,1916, 19103, Philadelphia

    คำถาม