Keystone logo
Metropolitan University of Science and Technology (Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología (UMECIT))

Metropolitan University of Science and Technology (Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología (UMECIT))

Metropolitan University of Science and Technology (Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología (UMECIT))

บทนำ

เราเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้การฝึกอบรมความสามารถของมนุษย์ที่มีคุณค่าความคิดของผู้ประกอบการและจิตวิญญาณในการสืบสวนแก่ชุมชนทั้งหมดผ่านการดำเนินโครงการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของโลกยุคโลกาภิวัตน์และสังคมแห่งความรู้ ที่ซึ่งการเชื่อมต่อของหน้าที่สำคัญของการสอนการวิจัยและการขยายเป็นเสาหลักของการพัฒนาด้านมนุษยนิยมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่

  • Panama City

    Avenida Simón Bolívar, , Panama City

    คำถาม