Keystone logo
Leaders Institute

Leaders Institute

Leaders Institute

บทนำ

อุดมศึกษาคือการลงทุนที่ดี! โดยเฉลี่ยแล้วเราจะต้องได้รับอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 25 หรือมากกว่าในเงินฝากออมทรัพย์ของเราเพื่อให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในการศึกษาสูงขึ้น การศึกษาระดับปริญญาจากหน่วยงานการศึกษาที่มีระดับสูงขึ้นส่งสัญญาณความฉลาดและความเต็มใจที่จะทำงานหนักโดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาในระดับปริญญา เนื้อหามีความสำคัญเนื่องจากเนื้อหาที่ได้รับความสามารถเฉพาะเจาะจง

ที่ Leaders Institute เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพและส่วนบุคคลของนักเรียนของเรา เราเห็นผู้สำเร็จการศึกษาของเราในฐานะคนที่จะมีผลกระทบอย่างมืออาชีพและสังคมอย่างแม่นยำเพราะพวกเขาได้เข้าร่วมชุมชนผู้นำของนักวิชาการ

97993_writing-notes-idea-conference.jpg

หน้าที่

เพื่อให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อสร้างผู้นำทางวิชาชีพในโลกแห่งความเป็นจริงที่มีความรับผิดชอบตระหนักและมีส่วนร่วมในสังคมในระดับโลก

ค่านิยมของเรา

 • แสดงความเป็นมืออาชีพในแนวทางของเราในการเรียนการสอนทุนการศึกษาและการมีส่วนร่วมกับวิชาชีพ
 • มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศและความเกี่ยวข้องในทุกด้านของการจัดส่งการศึกษาและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีในทุกสิ่งที่เราทำ
 • เพื่อให้ครอบคลุมโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางกายภาพเพศเชื้อชาติศาสนาหรือความแตกต่างอื่น ๆ
 • แสดงความเคารพนับถือซึ่งเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของชุมชน
 • เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำระดับโลกที่มุ่งมั่นสู่สาธารณชนซึ่งทำงานเพื่อประโยชน์ของเพื่อนร่วมชาติ

สถานที่

 • Brisbane City

  76 Park Road Woolloongabba, 4102, Brisbane City

  คำถาม