Keystone logo
Kyrgyz National Agrarian University

Kyrgyz National Agrarian University

Kyrgyz National Agrarian University

บทนำ

Kyrgyz National Agrarian University ตั้งชื่อตาม KISkriabin เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในคีร์กีซสถาน วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงของคีร์กีซสถาน - บิชเคก Kyrgyz National Agrarian University ซึ่งได้รับการตั้งชื่อตาม KISkriabin เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 แห่งของคีร์กีซสถานอย่างมั่นใจ

Kyrgyz National Agrarian University ( KNAU ) เปิดสอนหลักสูตรและโปรแกรมที่นำไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการเช่นปริญญาตรีในหลายสาขาวิชา ดูระดับ uniRank ระดับและพื้นที่ของเมทริกซ์การศึกษาด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้สมัครจากต่างประเทศมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียน นอกจากนี้ KAU ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านวิชาการและที่ไม่เกี่ยวกับวิชาการแก่นักศึกษารวมถึงห้องสมุดที่อยู่อาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและบริการด้านการบริหาร

สถานที่

  • Bishkek

    Mederova Street,68, , Bishkek

    คำถาม