Keystone logo
International University Of Sarajevo IUS

International University Of Sarajevo IUS

International University Of Sarajevo IUS

บทนำ

มหาวิทยาลัยนานาชาติของซาราเจโวเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นอิสระในการจัดหาเงินทุนสำหรับการทำงานของตนเอง มีโปรแกรมการศึกษาในรอบการศึกษาทั้งสามรวมทั้งโปรแกรมการพัฒนาอาชีพเฉพาะด้านในพื้นที่ที่ลงทะเบียน IUS ได้รับการรับรองโดย National Agency for Development of Higher Education และ Quality Assurance และจดทะเบียนในทะเบียนของสถาบันการศึกษาระดับสูงที่ได้รับการรับรองในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มหาวิทยาลัยเป็น สมาชิกสมทบของ European University Association (EUA) และเป็น สมาชิกของสมาคมระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย (IAU) นอกจากนี้โปรแกรมทั้งหมด 7 รายการที่เป็นตัวแทนผ่าน Keystone ได้รับการรับรองโดย AQ Austria เป็นระยะเวลา 6 ปีนับจากเดือนกันยายนปี 2016 IUS มีโครงสร้าง ระดับปริญญาตรี สี่ปี ใน ระดับปริญญาตรี โปรแกรมนี้สามารถทำงานร่วมกับระบบ Bologna และอนุญาตให้โอนหน่วยกิตได้ฟรีผ่าน ECTS การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ IUS มีมูลค่า 240 หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาโท สาขา IUS มีระยะเวลา หนึ่งปี และมีมูลค่า 60 หน่วยกิต

ข้อกำหนดด้านภาษา

ภาษาในการสื่อสารและการศึกษา ที่ IUS เป็น ภาษาอังกฤษ และนักเรียนที่คาดหวังทั้งหมดจำเป็นต้องมีการพิสูจน์ความสามารถทางภาษา (IELTS 6 หรือ TOEFL IBT 79) นักเรียนที่ขาดความสามารถในการเรียนในระดับนี้สามารถเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษได้จนกว่าจะพร้อมสำหรับการเรียนการสอนของอาจารย์ในด้านภาษา

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

ใน ระดับปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายของโปรแกรมจะเริ่มต้นจาก 3600 ยูโร พร้อมกับทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง สำหรับ ปริญญาโทสาขา Genetics and Bioengineering ค่าใช้จ่าย 3500 ยูโร สำหรับโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ค่าบริการคือ 3,000 ยูโร

สถานที่

  • Sarajevo

    Hrasnička cesta 15 Ilidža , 71210, Sarajevo

คำถาม