Keystone logo
Colorado State University College of Health and Human Sciences

Colorado State University College of Health and Human Sciences

Colorado State University College of Health and Human Sciences

บทนำ

ในวิทยาลัยสุขภาพและมนุษยศาสตร์ เรามีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน ภารกิจของเราคือการให้ความรู้แก่นักแก้ปัญหารุ่นต่อไป เราปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในทุกด้านของประสบการณ์ของมนุษย์ เป้าหมายของเราคือเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น

ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดประการหนึ่งของเราคือบุคลากรของเรา ความหลงใหลในการพัฒนาชีวิตแสดงให้เห็นในการวิจัยและการสอนระดับโลกของพวกเขา และการเชื่อมต่อกับโลกของมืออาชีพทำให้โปรแกรมของเรามีมุมมองที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งหลังจากสำเร็จการศึกษา โปรแกรมการศึกษา ศูนย์และสถาบันของเราร่วมมือกับธุรกิจและหน่วยงานในชุมชนเพื่อให้นักศึกษาได้รับโอกาสในการวิจัยและเผยแพร่

สถานที่

สถานที่
  • Fort Collins

    Research Boulevard,2545, 80526, Fort Collins

    คำถาม