Keystone logo
© Asian Institute of Hospitality Management
Chulalongkorn University

Chulalongkorn University

Chulalongkorn University

บทนำ

Chulalongkorn University เป็นอัญมณีทางวิชาการใจกลางกรุงเทพฯเป็น Chulalongkorn University แห่งแรกและมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2460 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ปัจจุบันมีการเพิ่มหน่วยการสอน 26 หน่วย (19 คณะ, 3 โรงเรียน, 3 วิทยาลัย, 1 สถาบัน) โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 26,000 คนและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 11,000 คนและคณาจารย์ 3,000 คน

Chulalongkorn University ได้บ่มเพาะหลักสูตรระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความรู้ประสบการณ์ตรงและความเข้าใจให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางวิชาการและนักวิจัยตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการผลิตนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในสาขาวิชาต่างๆที่อาจช่วยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและภูมิภาค มีการจัดชั้นเรียนการเตรียมการทางวิชาการและกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตจุฬาพร้อมที่จะดำรงชีวิตในฐานะพลเมืองโลกตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคตในขณะที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไปใช้ ทำงานได้ทุกที่ในโลกและกับเพื่อนร่วมงานหลายชาติ มหาวิทยาลัยได้มอบโอกาสมากมายไม่เพียง แต่สำหรับนักศึกษาไทยเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนสนใจภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่เคารพนับถือ ความช่วยเหลือจะมีให้ตั้งแต่วันแรกในฐานะนิสิตจุฬาฯ จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา นอกเหนือจากความพยายามในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วจุฬาฯ ยังได้ให้บริการในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชนทั่วไป คณาจารย์และนักวิจัยได้ใช้ผลการศึกษาและการวิจัยเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาเร่งด่วนและไม่เคยปรากฏมาก่อนที่สังคมในและต่างประเทศกำลังเผชิญ บุคลากรทางวิชาการที่มีประสบการณ์สูงนักศึกษาที่มีความสามารถและหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนอย่างไม่ลดละเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องกับความต้องการในปัจจุบันทำให้ Chulalongkorn University ได้รับตำแหน่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติชั้นนำของประเทศไทยและภารกิจในปัจจุบันคือการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยระดับโลกแห่งชาติ

Chulalongkorn University","author_url":"","source":""}" />

งานฉลอง 100 ปีจุฬาแห่งความภาคภูมิใจได้เริ่มขึ้นแล้ว! มาร่วมกับเรา! ร่วมกันก้าวไปสู่ศตวรรษใหม่แห่งความเป็นเลิศของ Chulalongkorn University !

สถานที่

  • Bangkok

    Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok, 10330, Bangkok

คำถาม