Keystone logo
Autonomous University of Central America (Universidad Autónoma de Centro América (UACA))

Autonomous University of Central America (Universidad Autónoma de Centro América (UACA))

Autonomous University of Central America (Universidad Autónoma de Centro América (UACA))

บทนำ

UACA เปิดประตูให้กับนักเรียนในปี 1976 ในฐานะมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรตามกฎหมายของคอสตาริกา นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศนี้

วิสัยทัศน์ของเรา

"จะกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นของคอสตาริกาในด้านวิชาการการวิจัยและการฉายภาพทางสังคม"

ภารกิจของเรา

"ในการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพในกรอบแห่งความเคารพและเสรีภาพด้วยจิตใจที่มีวินัยในการคิดเชิงตรรกะและความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่เอาใจใส่และเห็นอกเห็นใจ"

สถานที่

สถานที่
  • Curridabat

    Curridabat, คอสตาริกา

    คำถาม