Keystone logo
ค้นหาปริญญาโทของคุณ

ค้นหาหลักสูตรปริญญาโทของคุณ

คุณต้องการเรียนอะไร
คุณต้องการเรียนที่ไหน

ปริญญาโท คือปริญญาขั้นสูงที่จัดโดยมหาวิทยาลัยทั่วโลกสำหรับการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ โดยทั่วไปแล้วหลักสูตรปริญญาโทจะใช้เวลาหนึ่งถึงสองปีในการสำเร็จการศึกษาและเตรียมบัณฑิตให้พร้อมสำหรับอาชีพในสาขาที่ตนเลือก การได้รับปริญญาโทมอบสิทธิประโยชน์มากมายทั้งในด้านวิชาชีพ ส่วนบุคคล และด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทเปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ศิลปะ ธุรกิจ วิศวกรรมและเทคโนโลยี กฎหมาย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ภายในแต่ละสาขาวิชานั้น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากมายที่มีอยู่ในสาขาวิชาเฉพาะ ความหลากหลายของหลักสูตรปริญญาโทที่แตกต่างกันสามารถครอบงำ - อย่าปล่อยให้มันหยุดคุณ! เริ่มการค้นหาของคุณโดยดูที่หลักสูตรปริญญาโทยอดนิยมตามรายการด้านล่าง

ช่องยอดนิยม

โปรแกรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่