Keystone logo

ศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ใน ไอล์ออฟแมน 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  529
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  47
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  50
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  49

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  8
 • ตั๋วหนัง

  9
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  4