Keystone logo
เซียร์ราลีโอน

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรม ใน เซียร์ราลีโอน 2024

จำนวนสถาบัน: 1
    • Kenema, เซียร์ราลีโอน

    ทุกวันนี้คริสตจักรต้องการคนที่อุทิศตัวเพื่อทำงานในราชอาณาจักรให้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในขณะที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 7 พันล้านวิญญาณความจำเป็นในการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งพระกิตติคุณในใจของมนุษย์ไม่เคยมีมากขึ้น