Keystone logo
อิหร่าน

ศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ใน อิหร่าน 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  219
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  5
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  10
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  11

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  4
 • ตั๋วหนัง

  1
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  0.64