Keystone logo
อาร์เมเนีย

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรม ใน อาร์เมเนีย 2024

จำนวนสถาบัน: 1
    • Yerevan, อาร์เมเนีย

    Eurasia International University ให้การศึกษาในสามระดับของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย: ปริญญาตรี (ระดับ VI), ปริญญาโท (ระดับ VII), นักวิจัย (ผู้สมัครระดับวิทยาศาสตร์ (ระดับ VIII))