Keystone logo
หมู่เกาะเคย์เเมน

ศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ใน หมู่เกาะเคย์เเมน 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  1616
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  125
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  125
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  28

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  11
 • ตั๋วหนัง

  17
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  6