Keystone logo
หมู่เกาะมาร์แชลล์

ศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ใน หมู่เกาะมาร์แชลล์ 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  523
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  101
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  69
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  91

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  11
 • ตั๋วหนัง

  8
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  8