Keystone logo
มอลโดวา

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรม ใน มอลโดวา 2024

จำนวนสถาบัน: 3
  • Chisinau, มอลโดวา

  มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งมอลโดวาก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2507 โดยมีชื่อย่อว่า "สถาบันโพลีเทคนิค" ตามความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเศรษฐกิจที่โอนมาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอลโดวา ในปีแรกของการศึกษา (พ.ศ. 2507 - 2508) มหาวิทยาลัยมีนักศึกษา 5140 คน (ซึ่งเป็นนักศึกษาเต็มเวลา 2085 คน) แบ่งออกเป็น 5 คณะ ได้แก่ Electrotechnics, Mechanics, Technology, Constructions, Economics เจ้าหน้าที่การสอนมีครู 278 คนซึ่งมีเพียง 36 คนเท่านั้นที่มีวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิทยาศาสตร์

  • Chisinau, มอลโดวา

  University of European Studies of Moldova (USEM) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาในสาธารณรัฐมอลโดวาและเปิดใช้งานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  • Chisinau, มอลโดวา

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...