Keystone logo
ฟิจิ

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรม ใน ฟิจิ 2024

จำนวนสถาบัน: 1
    • Suva, ฟิจิ

    University of Fiji ก่อตั้งขึ้นโดย Arya Pratinidhi Sabha แห่งฟิจิเพื่อให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูงและราคาไม่แพงแก่นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยรวมถึงการให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของฟิจิ แต่อยู่ในกรอบของโลกและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของฟิจิในฐานะสังคมที่ยั่งยืนสงบรวมและก้าวหน้าโดยยึดมั่นในธรรมาภิบาล