Keystone logo
ประเทศไนจีเรีย

ศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ใน ประเทศไนจีเรีย 2024

เรียนใน ประเทศไนจีเรีย

ไนจีเรียอย่างเป็นทางการสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันตกและหุ้นพรมแดนที่ดินกับสาธารณรัฐเบนินในตะวันตกชาดและแคเมอรูนอยู่ทางทิศตะวันออกและไนเจอร์ในภาคเหนือ ชายฝั่งในภาคใต้ตั้งอยู่บนอ่าวกินีในมหาสมุทรแอตแลนติก มันเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปแอฟริกาและประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในวันที่เจ็ดของโลก น้ำมันสำรองของมันได้นำรายได้ที่ดีให้กับประเทศและเป็น บริษัท จดทะเบียนในหมู่ "ถัดไปสิบเอ็ด " เศรษฐกิจ ไนจีเรียเป็นสมาชิกของทั้งเครือจักรภพแห่งชาติและสหภาพแอฟริกา

ตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันตกและตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ำไนเจอร์, ไนจีเรียเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนามากที่สุดในทวีปแอฟริกา ประเทศที่มีชายฝั่งทะเลที่กว้างขวางและน่าตื่นเต้นในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกเหนือไปจากการใช้งานร่วมกันกับพรมแดนไนเจอร์ชาดและแคเมอรูนประเทศเบนินส่วนทางตอนใต้ของประเทศเป็นเปียกและอื่น ๆ ที่เป็นป่าและทางตอนเหนือของประเทศเป็นวันนาแห้ง นอกจากนี้ยังมีป่าฝนในภาคตะวันออกของประเทศ พื้นที่ป่าเขตร้อนให้ต้นไม้การผลิตไม้และผลไม้รวมทั้งส้มปาล์มโกโก้และยาง ไนจีเรียมีทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมากรวมทั้งการเกษตร, เกลือแร่, น้ำและป่าไม้และเป็นโลกที่ผู้ผลิตน้ำมันที่หกที่ใหญ่ที่สุด ประเทศที่มีประชากรที่มีการศึกษาดีและเป็นที่เคารพนับถือทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญในอำนาจแอฟริกาพร้อมกับแอฟริกาใต้

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประเทศไนจีเรีย

 • แม้ว่าภาษาราชการในไนจีเรียเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่มีกว่า 250 กลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดมากกว่า 500 ภาษาที่แตกต่างกัน
 • สกุลเงินอย่างเป็นทางการเป็นยินดีไนจีเรียย่อ NGN ยินดีจะแบ่งออกเป็น 100 Kobo.
 • ไนจีเรียประกอบด้วย 36 ประเทศและมีเมืองหลวงศูนย์กลางอาบูจาที่ตั้งอยู่ในตอนกลางของประเทศ
 • มีประชากร 10 ล้านลากอสเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในไนจีเรียและยังเป็นเมืองท่าสำคัญ
 • ศาสนาหลักในประเทศไนจีเรียที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (ประมาณร้อยละ 50 ของประชากร) และศาสนาคริสต์ (ประมาณร้อยละ 40 ของประชากร) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 ของประชากรที่สังเกตเป็นจำนวนมากของศาสนาของชนพื้นเมือง รัฐธรรมนูญในประเทศไนจีเรียรับประกันเสรีภาพในการนับถือศาสนา
 • มีประมาณ 150 ล้านคนไนจีเรียมีประชากรมากที่สุดในกลุ่มประเทศแอฟริกัน ในต่างประเทศก็มีอัตราการเติบโตของประชากรสูงประมาณร้อยละ 3 ในแต่ละปีเนื่องจากการลดลงที่ผ่านมาในการตายของทารก
 • มากกว่าร้อยละ 60 ของประชากรชาวไนจีเรียที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตพืชอาหารและพืชเงินสดรวมทั้งข้าวโพดข้าว, ถั่ว, หัวหอมและผ้าฝ้าย.
 • ไนจีเรียมีศิลปะวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนมากที่วันที่กลับหลายพันปี ประติมากรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักกันเป็นกระเบื้องดินเผาวันที่กลับมาถึง 500 ปีก่อนคริสตกาล

สภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากทำเลที่ตั้งของไนจีเรียที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรสภาพภูมิอากาศค่อนข้างร้อนและอุณหภูมิทั่วประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั่วฤดูกาล ช่วงอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 22-36 องศาเซลเซียสกับฤดูฝนที่มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมและฤดูแล้งส่วนที่เหลือของปีนี้ ส่วนที่ร้อนที่สุดของปีในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม

ค่าครองชีพ

ค่าใช้จ่ายของการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ ๆ ในประเทศไนจีเรียค่อนข้างสูงและเป็นหนึ่งในห้องนอนมักจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ $ 1,500 ต่อเดือน อย่างไรก็ตามประเทศได้ทำให้ความพยายามล่าสุดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงมากสำหรับนักเรียน

ความต้องการขอวีซ่า

นักเรียนที่ไม่ใช่ไนจีเรียต้องมีวีซ่าเข้าประเทศและยังจะต้องมีการรวมชาวต่างชาติพำนักและบัตรคนต่างด้าว (CERPAC) ที่พวกเขาได้รับหลังจากที่เข้ามาในประเทศไนจีเรียนักเรียนจะต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้รับการยอมรับในมหาวิทยาลัยไนจีเรียและที่พวกเขาได้จ่ายเงินค่าเล่าเรียนของพวกเขา CERPAC เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสองปีและมีค่าของ $ 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี นักเรียนควรใช้ CR (สัมปทาน) รูปแบบที่จะใช้สำหรับ CERPAC และต้องไปรายงานตัวที่สำนักงาน CERPAC สำหรับการจับภาพของตัวบุคคลดิจิตอลของพวกเขา หลังจากนี้จะเสร็จสมบูรณ์และเอกสารทั้งหมดที่ได้รับนักเรียนได้รับบัตรชั่วคราวที่สามารถใช้ได้ถึงบัตรถาวรมาถึง

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  417
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  6
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  26
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  17

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  3
 • ตั๋วหนัง

  5
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  0.58

เกี่ยวกับ ประเทศไนจีเรีย

ไนจีเรียอย่างเป็นทางการสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันตกและหุ้นพรมแดนที่ดินกับสาธารณรัฐเบนินในตะวันตกชาดและแคเมอรูนอยู่ทางทิศตะวันออกและไนเจอร์ในภาคเหนือ ชายฝั่งในภาคใต้ตั้งอยู่บนอ่าวกินีในมหาสมุทรแอตแลนติก มันเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปแอฟริกาและประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในวันที่เจ็ดของโลก น้ำมันสำรองของมันได้นำรายได้ที่ดีให้กับประเทศและเป็น บริษัท จดทะเบียนในหมู่ "ถัดไปสิบเอ็ด " เศรษฐกิจ ไนจีเรียเป็นสมาชิกของทั้งเครือจักรภพแห่งชาติและสหภาพแอฟริกา

ตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันตกและตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ำไนเจอร์, ไนจีเรียเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนามากที่สุดในทวีปแอฟริกา ประเทศที่มีชายฝั่งทะเลที่กว้างขวางและน่าตื่นเต้นในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกเหนือไปจากการใช้งานร่วมกันกับพรมแดนไนเจอร์ชาดและแคเมอรูนประเทศเบนินส่วนทางตอนใต้ของประเทศเป็นเปียกและอื่น ๆ ที่เป็นป่าและทางตอนเหนือของประเทศเป็นวันนาแห้ง นอกจากนี้ยังมีป่าฝนในภาคตะวันออกของประเทศ พื้นที่ป่าเขตร้อนให้ต้นไม้การผลิตไม้และผลไม้รวมทั้งส้มปาล์มโกโก้และยาง ไนจีเรียมีทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมากรวมทั้งการเกษตร, เกลือแร่, น้ำและป่าไม้และเป็นโลกที่ผู้ผลิตน้ำมันที่หกที่ใหญ่ที่สุด ประเทศที่มีประชากรที่มีการศึกษาดีและเป็นที่เคารพนับถือทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญในอำนาจแอฟริกาพร้อมกับแอฟริกาใต้

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประเทศไนจีเรีย

 • แม้ว่าภาษาราชการในไนจีเรียเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่มีกว่า 250 กลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดมากกว่า 500 ภาษาที่แตกต่างกัน
 • สกุลเงินอย่างเป็นทางการเป็นยินดีไนจีเรียย่อ NGN ยินดีจะแบ่งออกเป็น 100 Kobo.
 • ไนจีเรียประกอบด้วย 36 ประเทศและมีเมืองหลวงศูนย์กลางอาบูจาที่ตั้งอยู่ในตอนกลางของประเทศ
 • มีประชากร 10 ล้านลากอสเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในไนจีเรียและยังเป็นเมืองท่าสำคัญ
 • ศาสนาหลักในประเทศไนจีเรียที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (ประมาณร้อยละ 50 ของประชากร) และศาสนาคริสต์ (ประมาณร้อยละ 40 ของประชากร) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 ของประชากรที่สังเกตเป็นจำนวนมากของศาสนาของชนพื้นเมือง รัฐธรรมนูญในประเทศไนจีเรียรับประกันเสรีภาพในการนับถือศาสนา
 • มีประมาณ 150 ล้านคนไนจีเรียมีประชากรมากที่สุดในกลุ่มประเทศแอฟริกัน ในต่างประเทศก็มีอัตราการเติบโตของประชากรสูงประมาณร้อยละ 3 ในแต่ละปีเนื่องจากการลดลงที่ผ่านมาในการตายของทารก
 • มากกว่าร้อยละ 60 ของประชากรชาวไนจีเรียที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตพืชอาหารและพืชเงินสดรวมทั้งข้าวโพดข้าว, ถั่ว, หัวหอมและผ้าฝ้าย.
 • ไนจีเรียมีศิลปะวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนมากที่วันที่กลับหลายพันปี ประติมากรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักกันเป็นกระเบื้องดินเผาวันที่กลับมาถึง 500 ปีก่อนคริสตกาล

สภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากทำเลที่ตั้งของไนจีเรียที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรสภาพภูมิอากาศค่อนข้างร้อนและอุณหภูมิทั่วประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั่วฤดูกาล ช่วงอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 22-36 องศาเซลเซียสกับฤดูฝนที่มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมและฤดูแล้งส่วนที่เหลือของปีนี้ ส่วนที่ร้อนที่สุดของปีในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม

ค่าครองชีพ

ค่าใช้จ่ายของการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ ๆ ในประเทศไนจีเรียค่อนข้างสูงและเป็นหนึ่งในห้องนอนมักจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ $ 1,500 ต่อเดือน อย่างไรก็ตามประเทศได้ทำให้ความพยายามล่าสุดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงมากสำหรับนักเรียน

ความต้องการขอวีซ่า

นักเรียนที่ไม่ใช่ไนจีเรียต้องมีวีซ่าเข้าประเทศและยังจะต้องมีการรวมชาวต่างชาติพำนักและบัตรคนต่างด้าว (CERPAC) ที่พวกเขาได้รับหลังจากที่เข้ามาในประเทศไนจีเรียนักเรียนจะต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้รับการยอมรับในมหาวิทยาลัยไนจีเรียและที่พวกเขาได้จ่ายเงินค่าเล่าเรียนของพวกเขา CERPAC เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสองปีและมีค่าของ $ 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี นักเรียนควรใช้ CR (สัมปทาน) รูปแบบที่จะใช้สำหรับ CERPAC และต้องไปรายงานตัวที่สำนักงาน CERPAC สำหรับการจับภาพของตัวบุคคลดิจิตอลของพวกเขา หลังจากนี้จะเสร็จสมบูรณ์และเอกสารทั้งหมดที่ได้รับนักเรียนได้รับบัตรชั่วคราวที่สามารถใช้ได้ถึงบัตรถาวรมาถึง