Keystone logo
ประเทศเซเนกัล

ศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ใน ประเทศเซเนกัล 2024

เรียนใน ประเทศเซเนกัล

ตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันตกระหว่างประเทศมอริเตเนียและกินีบิสเซาพร้อมมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเซเนกัลประนีประนอมเกี่ยวกับ 197,000 ตารางกิโลเมตร ประเทศที่เป็นที่รู้จักสำหรับอุณหภูมิที่ร้อนและชื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดู​​ฝนซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน ในช่วงฤดู​​แล้งอุณหภูมิยังคงร้อนและแห้งทำให้ระดับรุนแรงมากระดับสภาพภูมิอากาศ แต่นี้เป็นประเทศที่สวยงามมีแม่น้ำเซเนกัลไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศเหนือ

สภาพภูมิอากาศ

ด้วยความร้อนอากาศร้อนเซเนกัลมีสองฤดูกาลหลัก ฤดูฝนและฤดูแล้งดังกล่าว ในช่วงฤดู​​ฝนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่แข็งแกร่งกวาดใน

สังคม

คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่นี่พูดภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาถิ่นของมัน ประชากรมากกว่า 13,300,000 คนถูกครอบงำโดยผู้ที่อยู่ภายใต้อายุ 14 (ร้อยละ 42)ประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวย หลายคนที่นี่เติบโตอาหารของตัวเองในการทำงานที่จะขายอาหารหรือสินค้าอื่น ๆ ที่จะได้รับเงินไม่พอเพียงและมีชีวิตอยู่ แม้จะอยู่ในดาการ์ที่คุณจะพบระดับหรูมากขึ้นของที่อยู่อาศัยมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่จะมีชีวิตอยู่การดำเนินชีวิตที่มีต้นทุนต่ำ

ค่าครองชีพ

ค่าใช้จ่ายของการใช้ชีวิตในประเทศเซเนกัลโดยรวมต่ำ คุณ ll 'หาที่อยู่อาศัยที่เป็นชาวบ้านทำค่าใช้จ่ายน้อยมาก แต่นักเรียนจำนวนมากใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นในการอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนปลายสูงขึ้นหรือกินออกมากบ่อย บริการรถแท็กซี่ยังสามารถเพิ่มค่าใช้จ่าย อาหารสดในรูปแบบที่มีราคาไม่แพงมาก

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพไม่พร้อมใช้งานในประเทศให้กับนักเรียน นักเรียนที่มาจากต่างประเทศได้รับการสนับสนุนที่จะมักจะซื้อประกันสุขภาพการเดินทางที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะครอบคลุมการเข้าพัก นอกจากนี้ยังควรรวมถึงการประกันการอพยพทางการแพทย์ถ้าเป็นไปได้แม้ว่าโรงพยาบาลในประเทศที่มีการปรับปรุงคุณภาพของการดูแลไม่ได้สูงที่สุดเท่าที่ประเทศตะวันตกส่วนใหญ่

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  621
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  31
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  48
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  15

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  8
 • ตั๋วหนัง

  8
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  2

เกี่ยวกับ ประเทศเซเนกัล

ตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันตกระหว่างประเทศมอริเตเนียและกินีบิสเซาพร้อมมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเซเนกัลประนีประนอมเกี่ยวกับ 197,000 ตารางกิโลเมตร ประเทศที่เป็นที่รู้จักสำหรับอุณหภูมิที่ร้อนและชื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดู​​ฝนซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน ในช่วงฤดู​​แล้งอุณหภูมิยังคงร้อนและแห้งทำให้ระดับรุนแรงมากระดับสภาพภูมิอากาศ แต่นี้เป็นประเทศที่สวยงามมีแม่น้ำเซเนกัลไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศเหนือ

สภาพภูมิอากาศ

ด้วยความร้อนอากาศร้อนเซเนกัลมีสองฤดูกาลหลัก ฤดูฝนและฤดูแล้งดังกล่าว ในช่วงฤดู​​ฝนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่แข็งแกร่งกวาดใน

สังคม

คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่นี่พูดภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาถิ่นของมัน ประชากรมากกว่า 13,300,000 คนถูกครอบงำโดยผู้ที่อยู่ภายใต้อายุ 14 (ร้อยละ 42)ประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวย หลายคนที่นี่เติบโตอาหารของตัวเองในการทำงานที่จะขายอาหารหรือสินค้าอื่น ๆ ที่จะได้รับเงินไม่พอเพียงและมีชีวิตอยู่ แม้จะอยู่ในดาการ์ที่คุณจะพบระดับหรูมากขึ้นของที่อยู่อาศัยมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่จะมีชีวิตอยู่การดำเนินชีวิตที่มีต้นทุนต่ำ

ค่าครองชีพ

ค่าใช้จ่ายของการใช้ชีวิตในประเทศเซเนกัลโดยรวมต่ำ คุณ ll 'หาที่อยู่อาศัยที่เป็นชาวบ้านทำค่าใช้จ่ายน้อยมาก แต่นักเรียนจำนวนมากใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นในการอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนปลายสูงขึ้นหรือกินออกมากบ่อย บริการรถแท็กซี่ยังสามารถเพิ่มค่าใช้จ่าย อาหารสดในรูปแบบที่มีราคาไม่แพงมาก

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพไม่พร้อมใช้งานในประเทศให้กับนักเรียน นักเรียนที่มาจากต่างประเทศได้รับการสนับสนุนที่จะมักจะซื้อประกันสุขภาพการเดินทางที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะครอบคลุมการเข้าพัก นอกจากนี้ยังควรรวมถึงการประกันการอพยพทางการแพทย์ถ้าเป็นไปได้แม้ว่าโรงพยาบาลในประเทศที่มีการปรับปรุงคุณภาพของการดูแลไม่ได้สูงที่สุดเท่าที่ประเทศตะวันตกส่วนใหญ่