Keystone logo
กวม

ศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ใน กวม 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  854
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  101
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  89
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  0

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  10
 • ตั๋วหนัง

  10
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  5