บอกให้เราทราบว่าคุณเป็นนักเรียนหรือโรงเรียนเพื่อให้เรานำทางคุณได้อย่างถูกต้อง

Masterstudies (การศึกษาในระดับปริญญาโท) คืออะไร

การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษามีความสำคัญอย่างมากต่อหลากหลายอาชีพและแขนงวิชา Masterstudies.com ได้ช่วยเชื่อมต่อระหว่างนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ ตั้งแต่ปี 2002 นอกจากนี้ Masterstudies.com ยังเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งข่าว และมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรมหาบัณฑิตที่เชื่อถือได้ในระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ในฐานะที่เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งแรกใน Keystone Academic Solutions ของการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ Masterstudies.com ช่วยให้ผู้ที่จบปริญญาตรีค้นหาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท และหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยจากทั่วโลกได้ง่ายมากยิ่งขึ้น