หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วนักเรียนจะสามารถทำการวิจัยอิสระขั้นสูงในด้านเสื้อผ้าที่มีความชำนาญสูงและแสดงทักษะการวิเคราะห์และประเมินผลที่ซับซ้อนเพื่อที่จะขยายหรือกำหนดความรู้เดิมที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเสื้อผ้า

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

A Baccalaureus Technologiae: การจัดการเสื้อผ้าที่มีคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 65% หรือเทียบเท่าเทียบเท่ากับมาตรฐานตามที่แนะนำโดยคณะกรรมการสถานภาพและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

เกณฑ์การคัดเลือก

การคัดเลือกขึ้นอยู่กับผลงานทางวิชาการและข้อเสนอแนะการวิจัยเบื้องต้นตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของกรม

หลักสูตร

โมดูล

  • การวิจัยและวิทยานิพนธ์: เสื้อผ้า

โครงสร้างโปรแกรม

  1. ลักษณะของโครงการ: โครงการวิจัยหนึ่งปี
  2. ระยะเวลาขั้นต่ำ: 12 เดือน
  3. ระยะเวลาสูงสุด: 24 เดือนเต็มเวลา, 36 เดือนนอกเวลา

การลงทะเบียนและเริ่มวันที่

การลงทะเบียนเริ่มต้นในเดือนมกราคมและการบรรยายในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับโปรแกรมการทำงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

โปรแกรมการวิจัยทั้งหมดสำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปี

วันที่สิ้นสุด: เริ่มต้นการศึกษาในเดือนมกราคมและสิ้นสุดในเดือนธันวาคม กำหนดเวลาสิ้นสุดของโปรแกรมจะพิจารณาจากระยะเวลาของโปรแกรม

หลักสูตรที่สอนใน:
  • อังกฤษ

ดูอีก 105 หลักสูตรที่เสนอโดย University of Johannesburg »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 12, 2019
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ม.ค. 2020
Duration
1 - 3 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
3,500 USD
ประมาณการค่าเล่าเรียนต่อปี ราคาที่พัก: 2,500 USD ต่อปี
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
อื่น ๆ