นักเรียนควรพัฒนาทักษะทางปัญญาและวิชาชีพที่ทำให้พวกเขามีโอกาสแสดงหลักฐานการทำงานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นอิสระและเป็นต้นฉบับ คุณสมบัตินี้จะให้โอกาสนักเรียนในการแสดงความสามารถในการประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรและ / หรือปากเปล่าเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและข้อค้นพบรวมทั้งเพื่อสะท้อนถึงกระบวนการวิจัยและข้อค้นพบ

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

ปริญญาเกียรตินิยมที่เหมาะสมในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์จิตวิทยาอุตสาหกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการจ้างงาน ก่อนหน้านี้นักศึกษาควรมีความโดดเด่นในฐานะผู้จัดการหรือผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรอย่างมาก (อย่างน้อย 3-5 ปี) นักเรียนต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยโมดูลเกียรตินิยมในระเบียบวิธีวิจัย (NQF Level 8 หรือ 9) และโดยเฉลี่ยแล้วอย่างน้อย 65% สำหรับหลักสูตรเกียรตินิยม ข้อจํากัดของจํานวนนักเรียนจำเป็นต้องมีกระบวนการคัดเลือกซึ่งประกอบด้วยศูนย์ประเมินผลแบบเต็มวันและการประเมินผลทางจิตวิทยา

ระยะเวลาของโครงการ

  • เต็มเวลา: 1 ปีขั้นต่ำไม่เกิน 2 ปี
  • ระยะเวลาเรียน: ไม่เกิน 2 ปีสูงสุด 3 ปี

รายละเอียดการติดต่อ

ชื่อ: Ms A Ferreira / โทรศัพท์: 27 (0) 11 559 2079 / อีเมล: amandaf@uj.ac.za

การลงทะเบียนและเริ่มวันที่

การลงทะเบียนเริ่มต้นในเดือนมกราคมและการบรรยายในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับโปรแกรมการทำงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

โปรแกรมการวิจัยทั้งหมดสำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปี

วันที่สิ้นสุด: เริ่มต้นการศึกษาในเดือนมกราคมและสิ้นสุดในเดือนธันวาคม กำหนดเวลาสิ้นสุดของโปรแกรมจะพิจารณาจากระยะเวลาของโปรแกรม

หลักสูตรที่สอนใน:
  • อังกฤษ

ดูอีก 105 หลักสูตรที่เสนอโดย University of Johannesburg »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 12, 2019
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ม.ค. 2020
Duration
1 - 3 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
3,500 USD
ประมาณการค่าเล่าเรียนต่อปี ราคาที่พัก: 2,500 USD ต่อปี
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
อื่น ๆ