อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ BIT อยู่ในระดับแนวหน้าของโปรแกรมซอฟต์แวร์แห่งชาติและเป็นหลักสูตรที่สำคัญในกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมที่มีวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นหัวข้อสำคัญประกอบด้วยการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และการจัดการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมส่วนใหญ่ครอบคลุมทฤษฎีพื้นฐานความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และการออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยวิธีการทางวิศวกรรมขั้นสูงเครื่องมือและเทคนิคในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์จะได้รับการว่าจ้างในด้านการวิเคราะห์และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

หลักสูตรหลัก ได้แก่ ภาษาโปรแกรม C, โครงสร้างข้อมูล, การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม, คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง, ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบปฏิบัติการ, พื้นฐานการคอมไพล์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์, ทฤษฎีและการออกแบบฐานข้อมูล, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้านความต้องการซอฟต์แวร์และการสร้างแบบจำลอง, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และ รูปแบบการออกแบบและการจัดการโครงการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีการทดสอบซอฟต์แวร์

สมัครออนไลน์

คู่มือ 5 ขั้นตอนของคุณ

  1. กรุณาเข้าระบบ OnlineApplication จากนักเรียนต่างชาติ, สร้างบัญชี
  2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ (อัปโหลดเอกสารที่ต้องการ)
  3. รอการตอบสนองของมหาวิทยาลัย
  4. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
  5. รอจดหมายรับเข้า
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ
ชาวจีน

ดูอีก 5 หลักสูตรที่เสนอโดย Beijing Institute Of Technology »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 19, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ