MA ออกแบบที่เชี่ยวชาญในการออกแบบแฟชั่น

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ ผู้ฝึกสอนการออกแบบแฟชั่นสร้างสรรค์ เพื่อสำรวจความสนใจส่วนตัวในระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยอย่างกว้างขวางและรวมกับประโยชน์ของการอภิปรายและการทบทวนโดยเพื่อน บุคคลนั้นจะสามารถมองเห็นบทบาทของพวกเขาในฐานะนักออกแบบแฟชั่นในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

การสอนเกี่ยวข้องกับการผสมผสานระหว่างการบรรยายการสัมมนาการสอนการนำเสนอและการบูรณาการการให้คำปรึกษากับอุตสาหกรรมและการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ทฤษฎีที่สนับสนุนการปฏิบัติได้รับการพัฒนาพร้อมกันตลอดภาคการศึกษาและ ข้อตกลงการเจรจาต่อรองส่วนที่ฉันและครั้งที่สอง อนุญาตให้นักเรียนได้รับความสามารถในการพัฒนาและปรับแต่งข้อเสนอซึ่งหนุนโครงการหลักของพวกเขาและสะท้อนความคืบหน้าส่วนตัว นักเรียนคาดว่าจะบริบทการทำงานของพวกเขาภายในกรอบปัจจุบันและพัฒนาทักษะการประเมินเพื่อแสดงมุมมองของพวกเขา

วิธีการวิจัยและการประยุกต์ใช้แนะนำนักเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัยเชิงวิเคราะห์หลายรูปแบบซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับโครงการที่กำกับตนเองในเชิงลึกทั้งหมดในโปรแกรม

128199_MADesignSpecialisinginFashionDesignAASCollege.png

ข้อกำหนดในการเข้า

 • ประกาศนียบัตรและหลักฐานการศึกษาจากสถาบันการศึกษาก่อนหน้า
 • หลักฐานความสามารถของคุณในภาษาอังกฤษ ( IELTS 6.5 หรือเทียบเท่า) หรือใบรับรองจากสถาบันการศึกษาก่อนหน้าถ้าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • แบบฟอร์มใบสมัคร AAS เสร็จสมบูรณ์
 • จดหมายอ้างอิง
 • พอร์ตโฟลิโอ
 • หนังสือเดินทาง
 • ประวัติย่อ

วันสำคัญและข้อมูล

 • ระยะเวลา: 13 เดือน
 • รูปแบบการศึกษา: สอน
 • ตัวแปรการศึกษา: เต็มเวลา
 • ภาษา: อังกฤษ
 • ปิดรับสมัคร: 20 กรกฎาคม 2020
 • เรียนวันที่เริ่มต้น: 12 ตุลาคม 2020
 • รางวัล: มหาวิทยาลัยซันเดอร์แลนด์ - อังกฤษ
 • อังกฤษปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
อัปเดตล่าสุดเมื่อ เม.ย. 2020

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

AAS was established in 1990 and today is one of the biggest colleges in Thessaloniki. It is well-known for its high standard of education in Art & Design Studies.

AAS was established in 1990 and today is one of the biggest colleges in Thessaloniki. It is well-known for its high standard of education in Art & Design Studies. อ่านบทย่อ

ถามคำถาม

อื่น ๆ