เซอร์เบีย

เกี่ยวกับเซอร์เบีย

เซอร์เบียอย่างเป็นทางการสาธารณรัฐเซอร์เบียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ที่สี่แยกของกลางและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมส่วนใต้ของที่ราบ Pannonian และภาคกลางคาบสมุทรบอลข่าน มันเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลล้อมรอบด้วยฮังการีไปทางเหนือ; โรมาเนียและบัลแกเรียไปทางตะวันออก; มาซิโดเนียไปทางทิศใต้; และโครเอเชีย, บอสเนียและมอนเตเนโกไปทางทิศตะวันตก เซอร์เบียเป็นเศรษฐกิจรายได้บนกลางและมีความคืบหน้าใหญ่ที่สุดในภูมิภาคในแง่ของคะแนนโดยรวมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยรวมของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการกำกับดูแล

เซอร์เบียเป็นประเทศกลางตะวันออกมีพรมแดนกับฮังการีโครเอเชีย, โรมาเนีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกโคโซโวและบัลแกเรีย เมืองหลวงคือเบลเกรดทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงถ่านหิน, น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติและโลหะหลายชนิด; อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การเกษตรการแปรรูปอาหาร, โลหะ, สิ่งทอ, การทำเหมืองแร่รถยนต์และเฟอร์นิเจอร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเซอร์เบียให้มันเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในการขนส่งสินค้าไปทั่วยุโรปและเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้นไปที่การส่งออก ภาษาที่เซอร์เบียและสกุลเงินเป็นดีนาร์เซอร์เบียย่อ RSD

สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศในเซอร์เบียอยู่ในระดับปานกลางโดยทั่วไป แต่จะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทั่วประเทศเนื่องจากความแตกต่างในภูมิประเทศแหล่งน้ำและพืชผัก สูงกว่ามักจะมีฝนตกชุกและเย็น อุณหภูมิที่อบอุ่นที่สุดในเบลเกรดเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมและมักจะไปถึงสูงสุด 28 องศาเซลเซียสต่ำสุดอุณหภูมิในเบลเกรดเกิดขึ้นในเดือนมกราคมและประมาณ -3 องศาเซลเซียสเดือนส่วนใหญ่จะเห็นประมาณ 12 วันในการเร่งรัดแม้ว่าเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม เป็นเดือนที่วิเศษสุด

วัฒนธรรม
เซอร์เบียมีความทันสมัย​​มากวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่เป็นส่วนผสมของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มากของภาษาเซอร์เบียมาจากภาษาตุรกี, เซอร์เบียและอาหารแบบดั้งเดิมมากที่สุดจะขึ้นอยู่กับอาหารเอเชีย พระราชวงศ์ออร์โธดอกเซอร์เบียย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 13 รักษาคอ​​ลเลกชันของศิลปะที่หายากและหนังสือจากยุคกลางและประเทศที่แม้จะมีขนาดที่เล็กของที่นี่มีกว่า 2,100 อนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรม 72 สารประกอบประวัติศาสตร์ 167 แหล่งโบราณคดีและ 71 สถานที่สำคัญ

ค่าครองชีพ
นักศึกษาต่างชาติในเซอร์เบียโดยทั่วไปจะต้องหาที่อยู่อาศัยของตัวเอง แต่ค่าใช้จ่ายของที่อยู่อาศัยค่อนข้างต่ำ หนึ่งห้องนอนสามารถเช่าประมาณ€ 150-200 ต่อเดือนและระบบสาธารณูปโภคและอินเทอร์เน็ตเพิ่มอีกประมาณ 125 €ต่อเดือน นักเรียนจะได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกเวลาที่ถือวีซ่านักเรียนของพวกเขาหากพวกเขาพบว่าพวกเขาต้องการรายได้เพิ่ม

ความต้องการขอวีซ่า
นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในเซอร์เบียได้นานกว่า 90 วันจะต้องมีวีซ่าอยู่อาศัยชั่วคราว นอกจากหนังสือเดินทางแบบฟอร์มใบสมัครและรูปถ่าย, นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานการศึกษาของพวกเขาวางแผนเซอร์เบียเช่นเดียวกับการพิสูจน์ว่าพวกเขามีเงินเพียงพอสำหรับการเข้าพักของพวกเขา แอพลิเคชันที่ควรจะส่งไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลเซอร์เบียในประเทศบ้านเกิดของนักเรียน; แต่นักเรียนจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเซอร์เบียวีซ่าท่องเที่ยวและนำไปใช้สำหรับการขอวีซ่าอยู่อาศัยชั่วคราวหลังจากที่เข้ามา วีซ่าชั่วคราวที่อยู่อาศัยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ที่จะได้รับ

เกี่ยวกับเซอร์เบีย

เซอร์เบียอย่างเป็นทางการสาธารณรัฐเซอร์เบียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ที่สี่แยกของกลางและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมส่วนใต้ของที่ราบ Pannonian และภาคกลางคาบสมุทรบอลข่าน มันเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลล้อมรอบด้วยฮังการีไปทางเหนือ; โรมาเนียและบัลแกเรียไปทางตะวันออก; มาซิโดเนียไปทางทิศใต้; และโครเอเชีย, บอสเนียและมอนเตเนโกไปทางทิศตะวันตก เซอร์เบียเป็นเศรษฐกิจรายได้บนกลางและมีความคืบหน้าใหญ่ที่สุดในภูมิภาคในแง่ของคะแนนโดยรวมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยรวมของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการกำกับดูแล

เซอร์เบียเป็นประเทศกลางตะวันออกมีพรมแดนกับฮังการีโครเอเชีย, โรมาเนีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกโคโซโวและบัลแกเรีย เมืองหลวงคือเบลเกรดทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงถ่านหิน, น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติและโลหะหลายชนิด; อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การเกษตรการแปรรูปอาหาร, โลหะ, สิ่งทอ, การทำเหมืองแร่รถยนต์และเฟอร์นิเจอร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเซอร์เบียให้มันเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในการขนส่งสินค้าไปทั่วยุโรปและเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้นไปที่การส่งออก ภาษาที่เซอร์เบียและสกุลเงินเป็นดีนาร์เซอร์เบียย่อ RSD

สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศในเซอร์เบียอยู่ในระดับปานกลางโดยทั่วไป แต่จะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทั่วประเทศเนื่องจากความแตกต่างในภูมิประเทศแหล่งน้ำและพืชผัก สูงกว่ามักจะมีฝนตกชุกและเย็น อุณหภูมิที่อบอุ่นที่สุดในเบลเกรดเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมและมักจะไปถึงสูงสุด 28 องศาเซลเซียสต่ำสุดอุณหภูมิในเบลเกรดเกิดขึ้นในเดือนมกราคมและประมาณ -3 องศาเซลเซียสเดือนส่วนใหญ่จะเห็นประมาณ 12 วันในการเร่งรัดแม้ว่าเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม เป็นเดือนที่วิเศษสุด

วัฒนธรรม
เซอร์เบียมีความทันสมัย​​มากวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่เป็นส่วนผสมของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มากของภาษาเซอร์เบียมาจากภาษาตุรกี, เซอร์เบียและอาหารแบบดั้งเดิมมากที่สุดจะขึ้นอยู่กับอาหารเอเชีย พระราชวงศ์ออร์โธดอกเซอร์เบียย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 13 รักษาคอ​​ลเลกชันของศิลปะที่หายากและหนังสือจากยุคกลางและประเทศที่แม้จะมีขนาดที่เล็กของที่นี่มีกว่า 2,100 อนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรม 72 สารประกอบประวัติศาสตร์ 167 แหล่งโบราณคดีและ 71 สถานที่สำคัญ

ค่าครองชีพ
นักศึกษาต่างชาติในเซอร์เบียโดยทั่วไปจะต้องหาที่อยู่อาศัยของตัวเอง แต่ค่าใช้จ่ายของที่อยู่อาศัยค่อนข้างต่ำ หนึ่งห้องนอนสามารถเช่าประมาณ€ 150-200 ต่อเดือนและระบบสาธารณูปโภคและอินเทอร์เน็ตเพิ่มอีกประมาณ 125 €ต่อเดือน นักเรียนจะได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกเวลาที่ถือวีซ่านักเรียนของพวกเขาหากพวกเขาพบว่าพวกเขาต้องการรายได้เพิ่ม

ความต้องการขอวีซ่า
นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในเซอร์เบียได้นานกว่า 90 วันจะต้องมีวีซ่าอยู่อาศัยชั่วคราว นอกจากหนังสือเดินทางแบบฟอร์มใบสมัครและรูปถ่าย, นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานการศึกษาของพวกเขาวางแผนเซอร์เบียเช่นเดียวกับการพิสูจน์ว่าพวกเขามีเงินเพียงพอสำหรับการเข้าพักของพวกเขา แอพลิเคชันที่ควรจะส่งไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลเซอร์เบียในประเทศบ้านเกิดของนักเรียน; แต่นักเรียนจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเซอร์เบียวีซ่าท่องเที่ยวและนำไปใช้สำหรับการขอวีซ่าอยู่อาศัยชั่วคราวหลังจากที่เข้ามา วีซ่าชั่วคราวที่อยู่อาศัยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ที่จะได้รับ