วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ZLOGb)

ทั่วไป

มีตำแหน่งที่ตั้ง 2 แห่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

Zaragoza Logistics Center (ZLC) is a research institute established by the Government of Aragon in Spain in partnership with the Massachusetts Institute of Technology and the University of Zaragoza. F ... อ่านเพิ่มเติม

Zaragoza Logistics Center (ZLC) is a research institute established by the Government of Aragon in Spain in partnership with the Massachusetts Institute of Technology and the University of Zaragoza. Founded in 2003, ZLC campus is located at “Dinamiza business park”, designed to meet the space and work needs of companies after the EXPO Zaragoza 2008. ZLC mission is to create an international center of excellence for research and education in logistics and SCM that actively engages with industry and the public sector to develop and disseminate knowledge. อ่านบทย่อ
ซาราโกซา , เคมบริดจ์ + 1 เพิ่มเติม น้อยกว่า

ถามคำถาม

อื่น ๆ