อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ค้นพบประโยชน์และความสะดวกในการเรียนรู้ออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์ทฟอร์ด อะไรทำให้โปรแกรมออนไลน์ UHart แตกต่างและดีกว่าคนอื่น? สำหรับผู้เริ่มต้นคุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยว อาจารย์ของเราให้ความสนใจส่วนตัวและกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์เพื่อให้คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

  • อาจารย์คอยให้การสนับสนุนและตอบสนองต่อ
  • คุณสามารถรับคำแนะนำและคำแนะนำในการหางานได้
  • คุณมีทางเลือกในการเข้าร่วมหลักสูตรบางหลักสูตรในมหาวิทยาลัยสำหรับวิธีการแบบผสมผสาน
  • คุณสอนโดยอาจารย์ประจำไม่ใช่ผู้ช่วยสอนหรืออาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรที่สอนใน:
  • อังกฤษ